Restaurant

best beef

Best Beef อ่อนนุช บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างกระทะร้อน ที่ไม่เหมือนใคร

ร้านบุพเฟ่ต์ปิ้งย่าง แต่ปิ้งย่างที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น เพราะจะเป็นปิ้งแบบกระทะร้อน ใส่เนยในกระทะร้อนฉ่า อันเป็นเอกลักษณ์ของร้าน Best Beef อ่อนนุช
Charna

Charna (ฌานา) ฮอตพอท เพื่อสุขภาพ ณ สยามเซนเตอร์

ต้องบอกก่อนว่า วันนี้ได้มาที่ ฌานา ไม่รู้จักร้านนี้มาก่อนเลย เดินวนๆ หาอะไรกินเล่น แล้วก็เจอร้านเปิดใหม่ ร้านสวยจนต้องไปส่อง